Nettkroken AS
Org.nr: NO 981 044 711 MVA
Adresse:
Verksvegen 9 A, 4735 Evje
E-post:
post@nettkroken.no
Telefon: 88 00 44 80
Telefaks: 88 00 44 81
Om Nettkroken - Historie fra 1999

Kort om Nettkroken sin historie.

Juni 1999
Nettkroken AS ble stiftet i juni med en aksjekapital på 500.000. Selskapet overtok Internettdelen til FRØYSNES KONTOR OG DATA, som da hadde dreve med Internettrelaterte tjenester og webleie i fire år. Dette har gav Nettkroken et godt fundament for videre utvikling. De fleste av Nettkroken sine eiere og ansatte har kjent hvarandre i lengre tid. Etter å ha gått i hvar sine retninger etter Hornnes vidaregåande skule, har en funne ut at sammen hadde en brei erfaring og høy kompetanse innenfor flere område.

Våren 2001
Nettkroken bygde breibandsentral på Evje i samarbeid med FastCom as. Dette var den første i Setesdal. De første som knyttet seg til var Nettkroken, Evje og Hornnes kommune, Hornnes VGS og Forsvaret.

Januar 2002
John Terje Flottorp ble ansatt som programmerer.

August 2002
Sivilingeniør Terje A. Nilsen og sivilingeniør Knut Olav Lunden begynner å arbeide på fulltid i Nettkroken.

Oktober 2002
Nettkroken begynner å lever breibånd til de første privatkundene i Evje og Hornnes.

November 2002
I tråd med marknadsutviklingen og økende behov, sørget Nettkroken sammen med Song Networks for å oppgradere breibåndkapasiteten på Evje til 34Mbit/s. Samtidig ble alle Nettkroken sine servere flyttet fra Kristiansand til Nettkroken sitt eget serverrom på Evje.

Desember 2002
Nettkroken fikk godkjent SkatteFUNN-prosjekt. Prosjektet ble avsluttet i Desember 2003 og hadde ei kostnadsramme på rundt 1 mill.

Juni 2003
Virksomheten som leverer breibånd til privatmarkedet ble overført til et eget selskap, Agder Breiband AS som er heleid datterselskap til Nettkroken AS.

August 2003
Nettkroken flytter ut fra samlokaliseringen med Frøysnes kontor og data og over i nabolokalet. Disse lokalene var opprinlig butikklokaler og medarbeiderende arbeidet i åpent kontorlandskap.

November 2003
Siviløkonom Åse Gustafsson ble ansatt som prosjektleder.

Januar 2004
Det ble etablert kontor i Kristiansand og Sivilingeniør Trond Haukom begynner å arbeide fulltid der.

August 2004
Nettkroken flyttet til nye kontorlokaler i Sagatunbygget. Her er det tre separate kontor, to kontor i åpent landskap og møte/kurs-rom. Samtidig med flyttingen begynte også Knut Olav Frøysnes å arbeide fulltid i Nettkroken.

Februar 2006
Reidun Åvitsland ble ansatt som grafisk designer.
Vidar Løvbrekke Sømme ble ansatt som programmerer for dyreklinikk.no.

Juni 2006
Geir Borgi ble ansatt som programmerer og prosjektkoordinator.

Juli 2006
Nettkroken flytter inn Evje Næringsbed på Evjemoen (Bygg26).

Høsten 2006
Torhild Hornnes ble ansatt som rekneskapsmedarbeider.

2010
Nettkroken fokuserer meir på bare IT-drift, og mindre utvikling.

Desember 2011
Nettkroken er med på å etablere selskapet Romslig AS med sikte på bygge nytt kontorbygg på Verksmoen

Juli 2012
Nettkroken flytter inn i nybygget til Romslig AS på Verksmoen (Verksvegen 9A)

November 2012
Bjørg Bjørndal tar over som rekneskapsmedarbeider etter Torhild Hornnes.

Juli 2013
Virksomheten som omfatter portalen Dyreklinikk.no ble overført til et eget selskap, Dyreklinikk.no AS der 40% av aksjene er eid av Nettkroken AS.

Desember 2014
Nettkroken selger sine aksjer i Dyreklinikk.no til Vetserve AS, og kjøper flere aksjer i Vetserve AS.

Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional